Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Müdür Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi. Demet ÖZTRÜK ÇELİK 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
+90 328 827 10 00-6003

demetozturk@osmaniye.edu.tr
demetozturk@korkutata.edu.tr


Üniversite Lisans Eğitimini 2008'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını ise 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tamamladı. Ardından Doktor unvanını 2016 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında aldı. 2011-2022 yılları arasında Bölüm başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk annesidir.GÖREVLERİ
Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli seçimleri yapmak,
Akademil genel kurul hazırlıklarını yapmak,
Yüksekokul öğretim elemanlarınca yürütülen projelerini takip etmek,
Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,
Yüksekokul programlarının akredite edilmesini sağlamak,
Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
Sınav ve zorunlu staj işlerini koordine etmek,
Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını ve ders dağılımlarını kontrol etmek,
Yüksekokul prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
Öğrenci dilekçelerine yönelik işlemler ve öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek,
Yüksekokul öz değerlendirme raporunu hazırlamak,
Derslik ve laboratuarların kontrolünü yapmak,
Yüksekokulun komisyonlarında bulunmak,
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.


Güncelleme 02.06.2022 23:48:37 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
besyo@osmaniye.edu.tr