Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

Tarihçe

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde 8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 8562 sayılı kanunla ilk olarak Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü açılmıştır. Bölüm ilk öğrencilerini 2017–2018 eğitim-öğretim döneminde almıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kadirli Yerleşkesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan yemekhane, kafeterya, kapalı ve açık spor alanları gibi pek çok mekândan kolaylıkla faydalanma imkânı bulunmaktadır.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

İçinde yaşadığımız 21. yy “Bilgi Çağı” olarak da adlandırılmaktadır. Hayatın tüm alanlarında bilginin üretilmesi, yayılması ve depolanması oldukça artmış ve hızlanmıştır. Dünya ölçeğinde, üretilen bu bilgilerin muhafazası, tasnifi ve gerektiğinde bu bilgilere ulaşılması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bölümümüz; bilgi ve belge yönetiminde bu ihtiyacı karşılayabilecek; teknolojinin gelişimine ayak uydurabilen insan kaynağımızı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programımızdan mezun olacak öğrenciler kamu kuruluşlarında ve özel sektörde "bilgi ve belge profesyonelleri" olarak, arşivlerde, kütüphanelerde ve müzelerde de görev alabileceklerdir.
 
Bölümün Amacı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün amacı; araştırma ve uygulamaya ilişkin tüm süreçlerinde başarıyla yer alacak bilimsel ve etik anlayışa sahip, kendine güvenen ve sorgulayan, evrensel değerleri yerel değerlerle uzlaştırabilen, bilgi merkezleri için insan gücü (bilgi profesyonelleri) yetiştirmektir.
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri

1.

Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,

2.

Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,

3.

Doğru bilginin, doğru insanlara, doğru zamanda ulaşmasını sağlamak,

4.

Bireysel ve toplumsal bilgi gereksinimleri önemseyen,

5.

Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,

6.

Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,

7.

Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,

8.

Bilginin, genel kültürün, hoşgörünün, özgürlüğün merkezi durumundaki kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde çalışmak isteyen,

9.

Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,

Bilgi Profesyoneli/Bilgi Uzmanı yetiştirmektir.
 
 

Program Çıktıları

1.

Mesleki alandaki temel ve genel kavramları tanır ve açıklar.

2.

Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir.

3.

İngilizce mesleki terminolojiye hâkimdir.

4.

Bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyulan bilgiyi tanımlayabilen, bilgiyi arama, bulma ve değerlendirme becerisine sahip olan bilgi toplumu bireylerini kazanmada gerekli olan programları oluşturur.

5.

Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

6.

Belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir.

7.

Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir.

8.

Bilgi merkezleri ve kullanıcı türlerine yönelik hizmetler konusunda kurumsal bilgi alt yapısını oluşturur.

9.

Bilimsel ve mesleki etik konularına hâkim olur.

10.

Bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir.


 
Kariyer Olanakları

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarında çeşitli iş olanakları elde etmektedirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında üniversite, araştırma, halk ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır.


 

22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, 2006 Sokak No12 Kadirli/Osmaniye/ e-mail kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr
03288880090
kadirlisbbf@osmaniye.edu.tr