Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BAP Komisyonu Üyeleri ve Görevleri

BAP Komisyonu Üyeleri ve Görevleri

BAP Komisyonu Üyeleri:

1-Prof. Dr. Coşkun ÖZALP- Komisyon Başkanı

2- Doç. Dr. Ahmet BÜLBÜL -Üye (Koordinatör)

3- Doç. Dr. Ebru GÜHER-Üye

4- Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE-Üye

5- Doç. Dr. Derya ATİK -Üye   

6-   Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN-Üye 

7- Dr. Öğr. Üyesi A. Fırat KARABULUT- Üye

BAP Komisyonunun görevleri:

MADDE 7- Komisyon esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
 2. Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.
 3. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
 4. BAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili ödüllendirme esaslarını belirler.
 5. Komisyon Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.
 6. Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
 7. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 8. Üniversite bilim politikasına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler, bunlara bütçe oluşturur ve duyurur.
 9. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 10. BAP Yönergesi ve Proje Sözleşmesi maddelerine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
 11. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir,  proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.
 12. Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.
 13. Uzmanlık Grubuna ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerini belirler. Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla seçilen Uzmanlık Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda Uzmanlık Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapabilir.
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
okubap@osmaniye.edu.tr