Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Anabilim Dalları

Üniversitemizde Arkeoloji Bölüm programı altında eğitim veriliyor olsa da Arkeoloji Bölümlerinin Ana Bilim Dalları insanlık tarihinin uzun tarihsel sürecini dönemsel olarak ele alarak kronolojik dizin içerisinde incelemektedir. Anabilim Dallarının tarih aralıkları ve incelemiş oldukları konular genel hatları şu şekilde tanımlanmaktadır.   

 

PREHİSTORYA:

Prehistorya tarihöncesi anlamına gelmektedir. İnsanlığın başlangıcından itibaren Paleolitik Çağdaki taş endüstrisinin ve ardından yerleşik hayata geçişi temsil eden Neolitik Dönemi de belli oranda kapsayan tarihsel süreci inceleyen bilim dalıdır.  Avcı-toplayıcı toplumların kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimleri araştırma konusudur.


PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ:
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi yerleşik hayata geçiş ve onunla paralel olarak bilinçli tarım faaliyetlerinin başladığı dönem Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000) başlayarak, Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağları (Erken-Orta Geç olarak isimlendirilir yaklaşık olarak M.Ö. 3.000-1.200 tarih aralığını kapsar) ve Demir Devri (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan süreci inceler. Anadolu başta olmak üzere tüm Kıta Yunanistan, Mezopotamya, Suriye-Filistin, Balkanlar, Mısır ve İran ile Kıbrıs’ı da içine alan coğrafyadaki uygarlıklar ve kültürel gelişimler bu anabilim dalının inceleme alanını oluşturmaktadır.


KLASİK ARKEOLOJİ:
Klasik Arkeoloji ise Antik Dönem olarak isimlendirilen ve ağırlıklı olarak Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan bir dönemi içerir. Girit’teki Minos Uygarlığı (M.Ö. 2800 – 1050), Kıta Yunanistan’daki Miken Uygarlığı (M.Ö. 1600-1200) ile başta Batı Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik - Geometrik dönem (M.Ö.1050-700), Arkaik dönem (M.Ö.650-480), Klasik dönem (M.Ö.480-330), Hellenistik dönem (M.Ö.330-30) arkeolojisi ve Roma İmparatorluk dönemi (M.Ö.30–M.S. 395) ayrı ayrı ve tüm detayları ile incelenmektedir.

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251818
farisdemir@osmaniye.edu.tr