Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Aigeai Antik Kenti Araştırmaları

Aigeai Antik Kenti Araştırmaları

Bilimsel Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faris Demir

Yürütücü: Adana Müze Müdürlüğü

 

Aigeai Antik Dönemde Kilikya Pedias (Ovalık Kilikya) bölgesinde, Ceyhan (Pyramos) nehrinin doğusunda, İskenderun Körfezinin batısında önemli bir liman kentidir. Kent Hellenistik Dönemde Aigeai, Roma Dönemi’nde Aegeae, Orta Çağ’da Ajazzo ya da Lajazzo sonraki dönemlerde ise Ayas ismini almıştır.

Kentin Hellenistik Dönem öncesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kent sikkelerine göre kentin tarihi M.Ö. 2.yy.a kadar uzanmaktadır. Antik dönem yazarlarından Pausanias, Tacitus ve Strabon eserlerinde Aigeai antik kentinden bahsetmişlerdir. Aegeae Roma İmparatorluk Döneminde özgürdü ve stratejik öneme sahip donanma üssü olarak kullanılmıştır. Antik dünyanın 3 büyük Asklepios Tapınağından biri bu kenttedir. Kentin sağlık merkezi olan Asklepion’u ünlüdür. M.S. 215 yazında kenti ziyaret eden İmparator Caracalla’nın bu Asklepion’da dertlerinden kurtulduğu yazılıdır.

Ortaçağ’da kentin ticari önemi artar ve her yıl 40 gün süren fuarlar düzenlenir. Hıristiyanlığın gelmesi ile Konstantin M.S. 326 yılında kentteki Asklepios Tapınağını yıktırmış onun yerine bir kilise yaptırmıştır. Haçlılar Doğu Akdeniz’de önemli limanları kaybetmesi, Tarsus Limanı’nın alüvyon ile dolması nedeniyle Ceneviz ve Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kenti olmuştur. Kent uzun süre Bizanslılar, Ermeniler ve Memlük’ler arasında el değiştirmiş ve 1347’de tamamen Memlükler’in eline geçmiştir. Marco Polo 1271’de Çin’e yaptığı yolculukta Ayas Limanını ziyaret etmiştir. Ayas Limanı Osmanlı Döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında onarım ve eklemeler ile yeniden düzenlenmiş ve donanma üssü olarak kullanılmıştır.

Kentin görülebilen kalıntıları Ayas Liman Kalesi, Deniz Kalesi, Süleyman Kulesi, sur kalıntıları, hamam kalıntıları, sütunlu cadde, kaya mezarları ve lahitler, adak taşları, yuvarlak sunaklar, künkler, heykel parçaları, değirmen taşları, yazıtlar ve mimari yapı elemanlarıdır.

Yumurtalık Belediyesi 2010 yılında sahil yolu yürüme bandını genişlettiği sırada bir grup mozaik açığa çıkmıştır. Mozaiklerde eros (aşk tanrısı), hippokampos (denizatı) ve balıklar betimlenmiştir. Adana Arkeoloji Müzesi 2013 yılında kurtarma kazısı başlatmıştır. Kurtarma kazıları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 86105 sayı 04.05.2015 tarihli yazısı ile kurtarma kazılarının bilimsel danışmanlığını OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faris Demir’in yapması uygun görmüştür.

Aigeai Antik Kentinde yapılması planlanan kazı projeleri ile kentin kültürel miras birikimi, arkeolojik dokunun tespiti, ortaya çıkarılması, korunması ve üniversite öğrencilerinin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri ile mesleki tecrübe kazanmalarını hedeflenmektedir.

 

  

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251818
farisdemir@osmaniye.edu.tr