Posta    
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Görevleri

Üniversitemiz adına, teknik konularda ciddi sorumluluk üstlenen Başkanlığımız; teknik konuların ciddiyetinin ve yapılacak yatırımların düzenli olmasına katkı sağlayabilmek amacıyla yapılandırılmıştır.
Başkanlığımızın; ilk çalışma yılı 2009 yılıdır. Başkanlığımız; iyiyi arama çabası içinde, ülkemizin sınırlı ekonomik, fiziksel ve insan kaynaklarını dikkate alarak; etkin kaynak dağılımı ve kısıtlı kaynakları verimli kullanma çabası içindedir.
Başkanlığımız; Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olacak fiziksel yatırımların planlandığı ve uygulandığı bir birimdir.
 
Misyonu
Üniversitenin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yerleşkedeki eğitim ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla belirlenen ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel özelliklerine ilişkin verilere dayalı olarak hazırlanan, yerleşke arazi kullanımı, plan-projeleri uygulama ilkelerini içeren planlı gelişmeyi sağlamak hedefimizdir.
 
Vizyonu
Üniversitemizin temel gereksinimleri doğrultusunda, Üniversitede bulunan tüm birimlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yasalara ve teknolojik kurallara uygun olarak karşılamanın yollarını aramaktır. Diğer bir deyişle, tüm birimlerin gereksinimi olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sonradan oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek çabasıyla birlikte, ekonomik kaynakları gereksizce tüketmeyi engelleyecek bir planlama anlayışı içinde hareket etmektir.
 
Amaç ve Hedefleri
- Üniversitenin gereksinimi olan eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel donanımın sağlanması, bu donanımın planlama alanında olanaklı olduğu ölçüde fonksiyonel olmasıdır.
- Yerleşkenin düzenli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacıyla  “Gelişim Planı” yapılmıştır. Bu planın araziye olduğu gibi yansıtılması gerekir.
 
- Üretilen ve uygulanan projelerin; ülke ekonomisini destekleyecek ölçüde olmasına, ekonomik analizlerinin iyi yapılarak harcamaların doğru ve yerinde kullanılmasına ve maliyetleri karşılanabilir düzeyde olmasını sağlamaktır.
 
- Organizasyon yapımızın iyileştirilmesine yönelik ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, çalışmalar yapılmalıdır.
 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Listesi
 
Unvanı
Adı Soyadı
Görevi
Mail
Daire Başk.
İnci BAL MAKAL
Yapı İşl. ve Tek. Dai. Bşk.
incimakal@osmaniye.edu.tr
Mühendis
Ayşegül YALÇIN
Ziraat Yüksek Mühendisi
aysegulyalcin@osmaniye.edu.tr
Mühendis
T.Senem SAKIN
İnşaat Yüksek Mühendisi
tsakin@osmaniye.edu.tr
Mühendis
Mahmut EROĞLU
İnşaat Mühendisi
mahmuteroglu@smaniye.edu.tr
Mimar
Cenk Parsıloğlu
Mimar
cparsiloglu@osmaniye.edu.tr
Mühendis
Abdullah Bilgili
Elektrik Mühendisi
abdullahbilgili@osmaniye edu.tr
Mühendis
Ahmet KÜÇÜKÇİRKİN
Makine Mühendisi
akucukcirkin@osmaniye.edu.tr
Tekniker
Okan DUYMAZLAR
Endüstriyel Otomas.Tek.
okanduymazlar@osmaniye edu.tr
Tekniker
Yavuz KEPİR
İnşaat Teknikeri
yavuzkepir@osmaniye.edu.tr
Tekniker
Bircan ÖZKAN
İnşaat Teknisyeni
bircanozkan@smaniye.edu.tr

 

 

 
select
              OKÜ QR Kod