Posta    
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 Yasal Dayanağı

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Komprotörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI oluşturulmuştur.

 

 

 

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 30 ve 36. maddelerindeki görevler ile düzenlemeler çerçevesinde aşağıda belirlenmiş olan görevleri yapar.
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
e) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
g) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
h) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
i) Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlikçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 

UNVANI

 
ADI SOYADI
GÖREVİ
HARİCİ TELEFON
DAHİLİ TELEFON
        E-POSTA
Daire Başkanı
Cengizhan BÜYÜKEKİZ
Daire Başkanı
328 825 18 18
1106
cbuyukekiz@osmaniye.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Halil ORÇAN
Bilgisayar İşletmeni
328 825 18 18
1059
halilorcan@osmaniye.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Soner KESKİN
Bilgisayar İşletmeni
328 825 18 18
1059
sonerkeskin@osmaniye.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Emine ÇALIŞKAN
Bilgisayar İşletmeni
328 825 18 18
1059
Bilgisayar İşletmeni
Hidayet YILDIRIM
Bilgisayar İşletmeni
328 825 18 18
1059
Bilgisayar İşletmeni
Rahmet YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
328 825 18 18
1059
rahmetyilmaz@osmaniye.edu.tr
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
Şoför
M.Turan GÖKDEMİR
Şoför
328 825 18 18
 
 
Şoför
İsmail ÇOBAN
Şoför
328 825 18 18
 
 
KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
Kor. ve
Güv.Gör.
Mustafa BOZKURT
Kor. ve Güv.Gör.
328 825 18 18
131
 
Kor. ve
Güv.Gör.
Ali ASKER
Kor. ve Güv.Gör.
328 825 18 18
131
 
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
HARİCİ TELEFON
DAHİLİ TELEFON
        E-POSTA
Kor. Ve Güv.Gör.
Yusuf SOYLU
Kor. veGüv.Gör.
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
M. Akif FARSAKLIOĞLU
Kor. VeGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Zuhal ERDOĞAN
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Recep TOZLUKLU
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Mustafa ÖZER
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Yusuf KOL
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Canan ERGÜL
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Ertuğrul ATEŞ
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Hilmi BECERİKLİ
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
M.Salih KUŞKU
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Mustafa KARABACAK
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Musa BARÇIN
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Mehmet AMANAT
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Yusuf BALİ
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
Polatkan ARIKOĞLU
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
İsmail GÜNAY
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 
Kor. Ve Güv.Gör
İsmail MENGİLLİ
Kor. veGüv.Gör
328 825 18 18
131
 

 


İletişim Bilgileri

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Karacaoğlan Yerleşkesi 80100 – OSMANİYE
Santral: 0.328.825 18 18
Faks: 0.328.825 00 97
E-posta : idarimaliisler@osmaniye.edu.tr

 

Görev ve SorumluluklarEasal Dayanağıt Ata Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

select
              OKÜ QR Kod