Posta    
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Santral 0.328. 827 10 00
Direk Telefon No: 0.328. 827 10 54
Dahili   Telefon      :10542290
Fax    No    :  0.328. 825 00 97-827 10 55
Döner Sermaye İşletme Müdür Vekili
Cengizhan BÜYÜKEKİZ
Banka Hesap Numaraları
Osmaniye Ziraat Bankası
TL Hesap Numarası  : 53151863-5001
IBAN  No : TR640001000014531518635001
Euro Hesap Numarası : 53151863-5002
IBAN No  : TR370001000014531518635002
Vergi Dairesi ve Vergi No : Osmaniye 6480571091
ADRES: Osmaniye Korkut Ata üniversitesi
              Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
              Karacaoğlan Yerleşkesi/OSMANİYE


07.09.2008 tarih ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 24.12.2009 tarih ve 2009/14/2 sayılı kararı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  faaliyetine başlamıştır.
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanına giren iş ve hizmetler;


Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
Her türlü danışmanlık, analiz, sentez. bakım onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneysel kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,


İhtisas laboratuarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım, basım-yayım hizmetleri ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yapmak,


Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesini, tanıtılması ve pazarlamasını yapmaktır.


Döner Sermaye İşletmesi yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütmektedir.

 

select
              OKÜ QR Kod