Posta    
Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik birimimiz, Yükseköğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanununun 51. maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin(KHK No: 124) 27. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Bu yasalara göre Genel Sekreter:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Üstü : Rektör

Astları : Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Dış İlişkiler Müdürü…

Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter

Adres:
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genel Sekreterliği
80000- OSMANİYE
Telefon: 0 328 825 30 30 / 0 328 825 18 18
Faks : 0 328 825 00 97
E-posta: msadikoglu@osmaniye.edu.tr
 

 

select
              OKÜ QR Kod